เชี่ยวชาญมากว่า 50 ปี

มีผลงานคุณภาพมากมายทั่วประเทศ ปัจจุบันเป็น Generation ที่ 3 ที่สืบทอดองค์ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาต่อยอดให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น
บริษัท สิริวโร จำกัด โรงงานผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ประตู หน้าต่าง วงกบไม้ ที่เชี่ยวชาญมากว่า 50 ปี มีผลงานคุณภาพมากมายทั่วประเทศ ปัจจุบันเป็น Generation ที่ 3 ที่สืบทอดองค์ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาต่อยอดให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น จนเที่ยบเท่างานศิลปชิ้นเอก คุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จากเรา
  • ประตูไม้สะเดา
  • ประตูไม้สัก ขนาดพิเศษ
  • ประตูไม้สักพม่า รุ่นมาตรฐาน
  • ประตูไม้สะเดา
  • ประตูไม้สัก ขนาดพิเศษ
  • ประตูไม้สักพม่า รุ่นมาตรฐาน

ผู้ผลิต และจำหน่าย ประตูไม้คุณภาพมาตรฐาน

ภายใต้แบรนด์ "GOLDEN WOOD"

ตัวอย่างสินค้า
สื่อ