ประตูไม้สักพม่า รุ่น Standard Teak Wood Door Standard

ID : 72393
Brand : GOLDEN WOOD
Model : DPG 12

ประตูไม้สักพม่า ขนาด 80×200×3.5 ซ.ม. แบบครึ่งทึบ ครึ่งกระจก บนกระจก9ช่อง ใส่กระจกหนา 6 ม.ม.ล่างทึบแบบ 3 ช่อง ชุดในกลุ่ม DP 5

รายละเอียดสินค้า

Name : ประตูไม้สักพม่า รุ่น Standard

Category : ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์

Sub – Category : ประตูไม้สักพม่า รุ่นมาตรฐาน

Brand : GOLDEN WOOD

Model : DPG 12

Product Type : สินค้า, ผลิตภัณฑ์

ประตูไม้สักพม่า ขนาด 80×200×3.5 ซ.ม. แบบครึ่งทึบ ครึ่งกระจก บนกระจก9ช่อง ใส่กระจกหนา 6 ม.ม.ล่างทึบแบบ 3 ช่อง ชุดในกลุ่ม DP 5

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม