ประตูไม้สักพม่า รุ่น Standard Teak Wood Door Standard

ID : 72394
Brand : GOLDEN WOOD
Model : DG 1

ประตูไม้สักพม่า ขนาด 80×200×3.5 ซ.ม. แบบกรอบกระจกเต็มบาน ใส่กระจกได้ ตั้งแต่ 5-8 ม.ม.

รายละเอียดสินค้า

Name : ประตูไม้สักพม่า รุ่น Standard

Category : ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์

Sub – Category : ประตูไม้สักพม่า รุ่นมาตรฐาน

Brand : GOLDEN WOOD

Model : DG 1

Product Type : วัตถุดิบ, สินค้า, ผลิตภัณฑ์

ประตูไม้สักพม่า ขนาด 80×200×3.5 ซ.ม. แบบกรอบกระจกเต็มบาน ใส่กระจกได้ ตั้งแต่ 5-8 ม.ม.

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม