ประตู รามเกียรติ์ บานคู่
Ramakian Double Door

ID : 72392
Brand : GOLDEN WOOD
Model : รามเกียรติ์ บานคู่

ประตูรามเกียรติ์นี้ เป็นประตูบานคู่ ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ขนาดมาตรฐานที่ผลิต 90*240*4.5 ซ.ม. เป็นไม้สักพม่า อบแห้งอย่างดี แกะสลักจากช่างชำนานงานมากว่า 20 ปี แบบงานแกะได้มาจากตู้พระไตรปีฏก จึงเป็นงานที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

รายละเอียดสินค้า

Name : ประตู รามเกียรติ์ บานคู่

Category : ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์

Sub – Category : ประตูไม้สัก ขนาดพิเศษ

Brand : GOLDEN WOOD

Model : รามเกียรติ์ บานคู่

Product Type : วัตถุดิบสินค้า, ผลิตภัณฑ์

ประตูรามเกียรติ์นี้ เป็นประตูบานคู่ ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ขนาดมาตรฐานที่ผลิต 90*240*4.5 ซ.ม. เป็นไม้สักพม่า อบแห้งอย่างดี แกะสลักจากช่างชำนานงานมากว่า 20 ปี แบบงานแกะได้มาจากตู้พระไตรปีฏก จึงเป็นงานที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่คุณต้องการ (ราคาตามขนาดที่สั่ง)

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม